Sonnenblumen
Hintergrund Foto erstellt von natanaelginting - de.freepik.com
(c)spreewald.de/Lena Tschuikow
 
 

Zawołanje Rady za nastupnosći Serbow

Wólbna perioda Rady Załožby za serbski lud se zakóńcyjo w měrcu 2023.


Na zakłaźe protokoloweje notice k artikloju 7 cysło 1 statnego dogrona mjazy krajoma Bramborska a Sakska pomjenujo Serbska rada zastupnice/zastupnikow Serbow za Załožbowu radu.
Rada za nastupnosći Serbow zawołajo wšykne serbske towaristwa a zjadnośenja, naraźiś góźecych kandida-tow/kandidatki za toś to zagronitostne cesnoamtske źěło za wólbnu periodu 2023-2027. Pšawo naraźenja maju wšykne pśirodne a juristiske wósobiny. Wótedajśo Waše naraźenja pšosym až do 15. nowembra 2022 pisnje.  Naraźenja za kandidatki a kandidatow


Kandidatki a kandidaty by dejali slědujuce wuměnjenja społniś:


wólbne pšawo w Bramborskej
znajobnosći serbskeje rěcy
znaśa a nazgónjenja na pólu serbskeje kultury
pśewześe zagronitosći pśi rozsudach wó pśichodnych strukturach, wó prioritach projektowego spěchowanja a wó financnem wugótowanjow serbskich institucijow
zwólniwosć z drugimi serbskimi gremijami zgromadnje źěłaś
Rada za nastupnosći Serbow pśepšosyjo wšykne kandidatki a kandidaty na informaciske rozgrono dnja, 29. nowembra 2022. Pósćelśo Waše naraźenja z wudospołnym napšašnikom na slědujucu adresu:

 

Krajny sejm Bramborska
Pśedsedaŕka Rady za nastupnosći Serbow
Kathrin Šwjelina
Stare wiki 1
14467 Pódstupim