Foto erstellt von rawpixel.com - de.freepik.com
Bannerbild
Bannerbild
 

Landkreis Oberspreewald-Lausitz und sorbischer/wendischer Dachverband Domowina wollen künftig enger zusammenarbeiten

Sie arbeiten künftig noch enger zusammen, um die sorbische Sprache und Kultur als besonderes Merkmal des Landkreises Oberspreewald-Lausitz zu stärken (v.l.): die Sorben/Wenden-Beauftragte des Landkreises, Hanka Rjelka, der Domowina-Vorsitzende Dawid Statnik, Landrat Siegurd Heinze und die Domowina-Regionalsprecherin für die Niederlausitz, Heike Apelt. (Foto Domowina/Marcel Brauman) (Bild vergrößern)
Bild zur Meldung: Sie arbeiten künftig noch enger zusammen, um die sorbische Sprache und Kultur als besonderes Merkmal des Landkreises Oberspreewald-Lausitz zu stärken (v.l.): die Sorben/Wenden-Beauftragte des Landkreises, Hanka Rjelka, der Domowina-Vorsitzende Dawid Statnik, Landrat Siegurd Heinze und die Domowina-Regionalsprecherin für die Niederlausitz, Heike Apelt. (Foto Domowina/Marcel Brauman)

Der sorbische/wendische Dachverband Domowina und der Landkreis Oberspreewald-Lausitz (OSL) wollen künftig noch enger zusammenarbeiten, um die sorbische Sprache und Kultur als besonderes Merkmal der Region zu stärken. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs von Landrat Siegurd Heinze (parteilos), der Sorben/Wenden-Beauftragten des Kreises, Hanka Rjelka, Domowina-Vorsitzendem Dawid Statnik und der Domowina-Regionalsprecherin für die Niederlausitz, Heike Apelt, am Montag, 01.11. im Landratsamt in Senftenberg/Zły Komorow. Zum angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden im Landkreis OSL zählen Lübbenau/Spreewald (Lubnjow/Błota), Vetschau/Spreewald (Wětošow/Błota), Calau (Kalawa), Senftenberg (Zły Komorow) und die Gemeinden Neu-Seeland (Nowa Jazorina) und Neupetershain (Nowe Wiki) im Amt Altdöbern.

 

Landrat Heinze hob die Bedeutung der Beauftragtenstelle für den Landkreis hervor und würdigte das „sachliche, unaufgeregte Engagement” der Sorben/Wenden-Beauftragten, das dem Kreis insgesamt zugutekomme. Domowina-Vorsitzender Statnik betonte den Beitrag des Dachverbandes zur Heimatverbundenheit der Bevölkerung, da die Herkunft aus der in der Region tief verwurzelten Kultur als dauerhafter Wert vermittelt werde. Diesem komme nicht zuletzt durch den Tourismus auch wachsende wirtschaftliche Bedeutung zu. Rjelka sieht die ständige Kommunikation insbesondere mit den kommunalen Verantwortlichen als wichtige Aufgabe im Dienst der Herausforderung, der sorbischen/wendischen Kultur und Sprache zu größerer Sichtbarkeit im öffentlichen Raum zu verhelfen. Domowina-Regionalsprecherin Apelt wünscht sich eine Vertiefung der Zusammenarbeit der Landkreise mit Gemeinden des sorbischen/wendischen Siedlungsgebietes auch auf dem Gebiet der Jugendarbeit.

 

In dem Gespräch spielten auch aktuelle Fragen im Zusammenhang mit dem Strukturwandel eine Rolle. Dabei bestand Einigkeit, dass die Region wirtschaftlich verlässliche Rahmenbedingungen brauche, damit auf dem Weg des Kohleausstiegs Bevölkerung und mittelständische Unternehmen nicht unnötig verunsichert würden.

 

Das weitere Programm, das die Sorben/Wenden-Beauftragte für die Gäste organisiert hatte, stand ganz im Zeichen des Gedankenaustausches mit kulturellen Akteuren vor Ort. Der Weg führte sie zunächst zu Cornelia Schnippa in Lieske/Lěska, Mitglied des Vorstands im Verein „Sorbischer Kulturtourismus e.V.”. Sie begrüßte die Gruppe auf traditionelle sorbische Weise mit Brot und Salz und erläuterte den Stand der Sanierung eines mehrere Jahrhunderte alten Schrotholzhauses sowie ihre vielfältigen Aktivitäten, nicht zuletzt auch Stadtführungen in sorbischer Tracht in Hoyerswerda.

 

Anschließend wurden sie von Museumsdirektor Stefan Heinz und der Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit, Jenny Linke, durch das Museum Schloss und Festung Senftenberg geführt. Besonders beeindruckt zeigte sich der Domowina-Vorsitzende von der beispielhaften Kooperation der Museums-Standorte des Kreises in Lübbenau/Lubnjow, Lehde/Lědy und Senftenberg/Zły Komorow mit zurzeit insgesamt jährlich 170.000 Besuchern. Den Abschluss des Tages bildete das Gespräch mit Günter Paulisch, Vorsitzender der Domowina-Gruppe Senftenberg, der sich besonders auch für die Belebung der niedersorbischen Sprache in der Stadt und den umliegenden Dörfern engagiert.

 

Statnik resümierte: „Man sieht und spürt hier vor Ort, wie sich die Einführung hauptamtlicher Sorben/Wenden-Beauftragter in Brandenburg positiv auswirkt. Dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz mit seinen Schwerpunkten Spreewald und Seenland kommt mit seiner Lage im Herzen der sorbisch geprägten Lausitz eine wichtige Rolle zu.“

 

***

 

Wokrejs Górne Błota-Łužyca a serbski kšywowy zwězk Domowina cotej w pśichoźe wusčej gromaźe źěłaś

 

Serbski kšywowy zwězk Domowina a wokrejs Górne Błota-Łužyca (OSL) cotej w pśichodnosći hyšći wusčej gromaźe źěłaś, aby se serbska rěc a kultura ako wósebne pśiznamje regiona mócniło. To jo wuslědk rozgrona mjazy krajnym raźcom Siegurdom Heinze (stroński njewězany), zagroniteju za serbske nastupnosći Hanku Rjelcyneju, pśedsedarjom Domowiny Dawidom Statnikom a regionalneju powědaŕku Domowiny za Dolnu Łužycu, Heike Apeltoweju, ako jo se wótměło pónjeźele w krajnej raźcowni w Złem Komorowje. K starodawnemu sedleńskemu rumoju Serbow we wokrejsu słušaju Lubnjow/Błota, Wětošow/Błota, Kalawa, Zły Komorow a gmejny Nowa Jazorina a Nowe Wiki w amśe Stara Darbnja.

 

Krajny raźc Heinze jo gódnośił „wěcowny, njepjeršaty angažement“ zagroniteje za serbske nastupnosći, kótaryž jo k lěpšemu cełego wokrejsa a jo wuzwignuł, kaki wuznam to městno zagroniteje za wokrejs ma.

Pśedsedaŕ Domowiny Statnik jo pódšmarnuł pśinosk kšywowego zwězka glědajucy na zwězanosć wobydlaŕstwa z domownju, pśeto póchadanje z kultury, ako jo w regionje dłymoko zakórjenjona pósrědnja se ako trajna gódnota. Jeje góspodaŕski wuznam pśiběra – nic na slědku pśez turizm. Rjelcyna ma stawnu komunikaciju wósebnje z komunalnymi zastupjarjami za wažny nadawk glědajucy na wupominanje, dojśpiś, až serbska kultura a rěc buźotej lěpjej wiźeś. Regionalna powědaŕka Domowiny Apeltowa se žycy teke na pólu młoźinskego źěła intensiwnjejše zgromadne źěło z wokrejsami, kenž maju gmejny w serbskem sedleńskem rumje.

 

W rozgronje jo teke šło wó pšašanja, kótarež zwisuju ze strukturneju změnu. Pśi tom su se byli wobjadne, až trjeba region spušćobne góspodaŕske ramikowe wuměnjenja, až njeby se z kóńcom wótbagrowanja wugla wobydlarje a srjejźne pśedewześa mimo nuze njewěste wucynili.

 

Dalšny program, ako jo zagronita za nastupnosći Serbow gósćam organizěrowała, jo stojał pód znamjenim wuměny myslow z kulturelnymi akterami na městnje. Droga jo wjadła nejpjerwjej ku Corneliji Schnippa w Lěskej, cłonce pśedsedaŕstwa Serbskego kulturnego turizma z.t. Wóna jo kupku wuwitała pó serbskej tradiciji z klěbom a solu, jo rozkładowała staw saněrowanja wěcej stow lět starego historiskego doma z  wobstśasanego drjewa a jo wulicowała wó swójich młogorakich aktiwitach, ku kótaremž słušaju nic na slědku teke měsćańske wjeźenja pó Wórjejcach w serbskej drastwje.

 

Na to stej wjadłej direktor muzeuma Stefan Heinz a sobuźěłaśeŕka za zjawnostne źěło Jenny Linke wobźělnikow pśez Muzeum, grod a twardnica Zły Komorow. Wósebny zaśišć pla pśedsedarja Domowiny jo zawóstajiła pśikładna kooperacija muzeumowych stojnišćow wokrejsa w Lubnjowje, na Lědach a w Złem Komorowje, kótarež maju nagromadu tuchylu lětnje 170.000 woglědarjow. Na kóńcu dnja su se rozgranjali z Günterom Pawlišom, pśedsedarjom Domowinskeje kupki Zły Komorow, ako se wósebnje angažěrujo teke za wótžywjenje dolnoserbšćiny w měsće a wokolnych jsach.

 

Statnik jo śěgnuł rezimej: „How na městnje jo wiźeś a cuś, kak pozitiwnje se etablěrowanje głownoamtskich zagronitych za nastupnosći Serbow w Bramborskej wustatkujo. Wokrejs Górne Błota-Łužyca zaběra ze swójima śěžyšćoma w Błotach a Jazorinje ze swójim połoženim w srjejźi serbski pregowaneje Łužyce wažnu rolu.“

 

Weitere Informationen